Európa

Európa je svetadiel tvorený západnou časťou euroázijského kontinentu. Nachádza sa na severnej pologuli. Je súčasťou takzvaného Starého sveta.

 

Hranica medzi Európou a Áziou:

Os polostova Jamal, cez pohorie Ural - hranica rozvodia riek Ob a Ural. Na J sa tiahne popri rieke Emba, k jej ústiu do Kaspického mora. K ústiu rieky Kuma, na Z pobreží Kaspického mora a odtiaľ k ústiu rieky Don do Azovského mora, Cez úžinu Bospor (Istambul), cez stred Marmanského mora a cez úžinu Dardanely.

 

Od Afriky oddeľuje Európu Gibraltarský prieliv.