Európska únia

Európska únia bola založená Zmluvou o Európskej únií (Maastrichtskou zmluvou) podpísanou v meste Maastricht v Holandku v roku 1992. Vzniká 1.11.1993. Založilo ju 12 štátov - Benelux, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Velká Británia, Írsko, Grécko, Portugalsko, Španielsko, Dánsko.

 

Navyšší orgán:

  • Politický - Európska rada (z pravidla zasadá v Bruseli)
  • Zákonodarný - Rada EÚ (v Bruseli) a Európsky parlament (Štrasburg)

Výkonný orgán - Komisia (sídlo v Bruseli)

Súdny orgán - Súdny dvor EÚ (v Luxembursku)

Ďalšie orgány:

  • Európska centrálna banka (Frankfurt nad Mohanom)

  • Dvor auditorov (Luxemburg)