Geografia Slovenskej republiky

Geografia SR sa komplexne zaoberá územím Slovenska, prírodnými podmienkami, reliefom, podnebím a počasím, živočíšstvom, rastlinami, vodstvom, pôdami, chránenými územiami, obyvateľstvom a sídlami, poľnohospodárstvom, priemyslom, dopravou, cestovným ruchom, službami ale aj zahraničným obchodom.

 

Naj Z bod - v katastri obce Záhorská Ves (16°50'v.d.)

Naj V bod - v katastri obce Nová Sedlica - vrch Kremenec (22°34'v.d.)

Naj J bod - v katastri obce Patince (47°44's.š.)

Naj S bod - Oravská Polhora (49°37's.š.)

 

Rez SR:

 1. Rieka Dunaj
 2. Dunajská Streda
 3. NR pahorkatina
 4. Pohronský Inovec
 5. Vtáčnik
 6. Kremnické vrchy
 7. Nízke Tatry
 8. Časť Tatier - Vysoké Tatry
 9. Spišská Magura
 10. Nízke Beskydy (národný park POLONINY)

 

Teplotné rekordy:

 • Najnižšia teplota --> -41°C obec Víglaš (rok 1929)
 • Najvyššia teplota --> +39,8°C Komárno (rok 1950)

 

Geopolitická poloha:

Najdlhšia hranica je na J - hranica s Maďarskom

Najkratšia hranica je na V - hranica s Ukrajinou

SR hraničí s 5 štátmi: Poľsko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina