Južná Amerika

 

Južná Amerika (Latinská) je kontinent, ktorý je súčasťou svetadielu Amerika a nachádza sa v jeho južnej polovici. Južná Amerika je od Severnej Ameriky oddelená pevninskou úžinou nazývanou Stredná Amerika. K prepojeniu kontinentov prišlo z geologického hľadiska nedávno.

Po celej dĺžke západného pobrežia Južnej Ameriky sa vypína pohorie Andy. Na východ od Ánd, smerom do vnútrozemia, sú rozľahlé oblasti tropického dažďového pralesu. Väčšina juhoamerickej pevniny východne od Ánd patrí do povodia Amazonky.

K prvému osídleniu Južnej Ameriky došlo zrejme prechodom ľudí cez pevninský most v mieste dnešného Beringovho prielivu. Existujú však aj náznaky migrácie z južného Tichého oceánu.

 

Hlavné regióny Latinskej Ameriky sú:

  1. Stredná Amerika - Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Kostarika, Panama, štáty Karibiku
  2. Brazília - Brazília
  3. Andské štáty - Francúzska Guayana, Surinam, Guayana, Venezuela, Kolumbia, Ekvádor, Peru, Bolívia, Chile
  4. Laplatské štáty - Argentína, Uruguaj, Paraguaj