Časové pásma

  • Uhlová rýchlosť - rýchlosť rotácie za hodinu - 15°

360° za 24 hodín,

15° za hodinu,

1° za 4 minúty,

0,25° za 1 minútu,

15' za 1 minútu,

1' za 0,07 minuty,

1' za 4,2 sekundy

 

  • Vypočítajte pásmový časový rozdiel medzi bodmi A (70°z.d.)-->9.október a B (110°v.d)-->10.október

110°+70°=180°/15° = 12 hodín

Vypočítajte aký čas bude v bode B ak v bode A je 23:00 hod => pripočítať 12 hodín

V bode A bude 11:00 hod. 10.októbra

  • Vypočítajte časový rozdiel medzi mestami Nitra (18 v.d) a Bombayv Indií (72°v.d)

Vypočítame ich rozdiel keďže sú na jednej pologuli. 72°-18°=54°/15°= 3 hodiny a zvýšilo nám ešte 9° ciže 9°*4 minúty = 36 minút

Rozdiel 3 hodiny a 36 minút.