Dopad slnečných lúčov

Slnečné lúče dopadajú kolmo na rovník v deň rovnodenností (21.3. a 23.9.)

Slnečné lúče dopadajú kolmo na obratník Raka v deň letného slnovratu (21.6.)

Slnečné lúče dopadajú kolmo na obratník Kozorožca v deň zimného slnovratu (21.12.)

 

 1. Pod akým uhlom dopadajú slnečné lúče na SR (47°s.š.) v deň

 

 • rovnodenností

Slnečné lúče dopadajú kolmo na rovník v deň rovnodennost, čiže pod 90° uhlom

Takže   90°-47°= 43°

Slnečné lúče dopadajú v deň rovnodenností na SR pod uhlom 43°

 

 • letného slnovratu

Slnečné lúče dopadajú kolmo na obratník Raka (23°30's.š.) v deň letného slnovratu, čiže pod 90° uhlom

Rozdiel šírok: 47°-23°30'=23°30'

Takže 90°-23°30'= 66°30'

Slnečné lúče dopadajú v deň letného slnovratu na SR pod uhlom 66°30'

 

 • zimného slnovratu

Slnečné lúče dopadajú kolmo na obratník Kozorožca (23°30'j.š.) v deň zimného slnovratu, čiže pod 90° uhlom

Sú na rôznych pologuliach SR na S a obratník na J pologuli tak počítame súčet

Súčet sírok: 47°+23°30'=70°30'

Takže 90°- 70°30'= 19°30'

Slnečné lúče dopadajú v deň zimného slnovratu na SR pod uhlom 19°30'

 

Ročné obdobia

 

 • Striedanie ročných období zapríčiňuje sklon zemskej osi.

 • Zemská os nie je kolmá na obežnú dráhu Zeme okolo Slnka, je k obežnej dráhe naklonená.

 • Na pologuli, ktorá je naklonená k Slnku, nastáva leto – teplejšie a dlhšie dni.

 • Na pologuli, ktorá je odklonená od Slnka, nastáva zima – chladnejšie a kratšie dni.

 • V júni až v septembri je k Slnku priklonená severná pologuľa – vládne leto, na južnej pologuli, ktorá je od Slnka odvrátená, je zima.

 • V decembri až v marci je k Slnku priklonená južná pologuľa – je na nej leto a na severnej pologuli, ktorá je od Slnka odklonená  vládne zima.

 • Keď sú južná aj severná pologuľa približne rovnako naklonené k Slnku, nastáva prechodné obdobie medzi letom a zimou, ktoré nazývame jar a jeseň.