Regionálna geografia sveta

Regionálna geografia je veda, ktorá je založaná na aplikovaní fyzickej a humánnej geografie na región. Je to najkomplexnejšia časť geografie, ktorá využíva všetky geografické poznatky, motódy a subvedy.