Teoretické základy

  1. Osobnosti:

Eratostenes - vyčlenil geografiu ako vedu v diele Geographica

Marco Polo - talian, cestovateľ a kartograf. Prvý európan, ktorý podrobnejšie spoznal V Áziu. žil v 13. storočí. Z jeho poznatkov vychádzali aj jeho nasledovníci. Svoje cesty opísoval slovne.

Roald Amundsen - žil v 19. storočí. Uskutočnil prvý prelet Antarktídy vzducholoďou Norge.Je po ňom pomenované more pri Antarktíde. Jeho súperom bol Robert Falcon Scott - britský cestovateľ, zomrel na snet - huba, na omrzlinách prstov. Podla nich bola pomenovaná Americká vedecká stanica.

James Cook - podnikol 3 plavby okolo svete. Viedol si starostlivé zápisky.

George Vancouver - známy prieskumník pobrežia S Ameriky a Kanadských provincií.

Krištof Columbus - známy objaviteľ. Podnikol 4 výpravy. Bol znovuobjaviteľom Ameriky.

Vasco da Gama - portugalec. Zomrel v Indii, bol obchodníkom s korením a bol poverený 3 cestami do Ázie okolo Afriky.

Amerigo Vespucci - talianský obchodník, cestovateľ, kartograf. "Obajvil" nový kontinent Ameriku.

Sir Henry Morton Stanly - vlastným menom John Rowlands - bol novinár a cestovateľ. Preslávil sa svojou expedíciou do Afriky, kde u jazera Tanganika našiel mŕtveho Davida Livingstona. "Dr. Livingstone, predpokladám?"

David Livingstone - škótsky cestovateľ a misionár, objavil Viktóriine vodopády, Preskúmal Afriku.

James Bruce - škótsky prírodovedec a cestovateľ. Považoval sa za objaviteľa Nílskych prameňov.

Aristoteles - Zem má tvar "gule", vypočítal zakryvenie Zeme a polomer, podľa mesiaca.

Magalienš - Oboplával Zem a dokázal jej tvar.

Koperník - heliocentrická sústava.

Galileo Galiley - rotačný pohyb

Newton - gravitačné zákony

 

  2. Pojmy:

Köplerov zákon - o pohybe nebeských telies (telesá na seba navzájom pôsobia príťažlivosťou)

Teŕia geocentrizmu - Zem je stredom vesmíru