Východná Európa

Patria sem štáty:

  •  Litva - Vilnius
  • Lotyšsko - Riga
  • Estónsko - Tallinn
  • Bielorusko - Minsk
  • Ukrajina - Kyjev
  • Rusko - Moskva
  • Moldavsko - Kišinev