Pedosféra

Pedosféra je veda o pôde.

Poznáme 3 druhy pôd:

 • Pôdy ľahké - piesočnaté
 • Pôdy stredne ťažké - hlinité
 • Pôdy ťažké - ílovité

Pôda - ľubovolný trojrozmerný výrez z pedosféryod jej povrchu až po podloženú materskú horninu ( substrát)

Vznik pôd:

 1. Pôdotvorné činitele
 2. Pôdotvorný proces
 3. pôdne horizonty
 4. pôdny profil
 5. Pôdny typ

Pôdne typy:

 • Černozeme - najúrodnejšie. Vznikajú černozemným procesom
 • Hnedozeme - prevláda procesom ilimerizáciou
 • Kambizeme (hnedé lesné pôdy) - prevláda proces zílenia (sialitizácia)
 • Podzolové pôdy - prebieha tu podzolizačný proces
 • Tundrové pôdy - v zime sú zamrznuté a v lete rozmočené
 • Červené pôdy saván - prebieha proces oželezenia - fertizácie